naar inhoud

Schilderijen, tekeningen en etsen

Moeder_met_het_geitje.jpg

De collectie van het Jakob Smitsmuseum bestaat hoofdzakelijk uit schilderijen, tekeningen en etsen van Jakob Smits en van kunstenaars uit de Molse school. Enkele jaren na de dood van Smits in 1928 wordt er door Ernest Van den Bosch al de wenselijkheid van een Jakob Smitsmuseum geuit. Het zal echter nog een aantal decennia duren vooraleer de eerste stappen richting een museum worden gezet.

Begin jaren 1970 neemt de gemeente Mol het roer hierbij in handen om een Smits-verzameling aan te leggen. Onder invloed van toenmalige voorzitter van de cultuurraad, Albert Glazemaekers en schepen van cultuur Jo Valgaeren wordt er een ‘commissie tot advies bij de aankoop van kunstwerken’ opgericht. In oktober 1972 koopt de gemeente vier tekeningen van Jakob Smits, waaronder De veroordeling van de stroper en Blijde thuiskomst. In 1973 wordt het eerste schilderijtje Hoeve te Achterbos en drie etsen aangekocht.

De jaren nadien groeit de collectie gestaag aan, onder andere ook door schenkingen. Op 19 februari 1977 opent het museum plechtig zijn deuren en kan de verzameling nu ook aan publiek getoond worden.

Op dit moment telt de collectie van het museum vijfenveertig schilderijen van Jakob Smits die deels in eigen bezit zijn en deels in langdurige bruikleen. Daarnaast bezit het museum ook een honderdtal tekeningen waarvan een groot deel in eigendom van het museum en een aantal in langdurige bruikleen. Het volledige etswerk van Jakob Smits is in bezit van museum.

Daarnaast bewaart het museum ook heel wat werken van kunstenaars die tot de Molse school behoorden of navolgers van Smits waren.

Voor meer informatie over de collectie of de aanvraag van een bruikleen kan men zich wenden tot het museum via info@jakobsmits of via 014 31 74 35