naar inhoud

Molse School

detail_levenenwerk_molse_school.jpg

De Molse school bestaat uit kunstenaars die er bewust voor kozen om de natuur ter plekke te gaan bestuderen en schilderen. Deze trend ontstaat in het midden van de 19de eeuw. Deze eerlijke landschapskunst zet zich af tegen de eerder conventionele, vrij ingewikkelde en gezochte atelierlandschappen die lange tijd gangbaar zijn geweest.

De Antwerpse en Limburgse Kempen hebben hierin een grote rol gespeeld. Dit zou toe te schrijven zijn aan het zeer typische karakter van de streek. De eenvoud en de soberheid van dit vlakke barre land met zijn uitgestrekte heidevlakten, vennen, moerassen, dennenbossen en duinen staat volledig in tegenstelling met de atelierlandschappen. In verschillende regio’s ontstaan gelijkaardige scholen die zich richten op deze eerlijke landschapskunst. Voorbeelden zijn Kalmthout, Wechelderzande, Genk.

In Mol zijn een tachtigtal schilders actief. Deze schilders vormden een gevarieerd gezelschap, waarin jong en oud, vooruitstrevend en conservatief naast elkaar stonden. Sommigen werken er even en anderen keren jaarlijks terug. Het boegbeeld van de Molse groep is natuurlijk Jakob Smits. Hij vestigt zich al in 1888 in Mol. Dankzij zijn overtuigingskracht komen de andere kunstenaars naar Mol afgezakt om aan den lijve de impact van het Kempische landschap te ondervinden. Naast Jakob Smits en Charles Claessens wonen er nog enkele kunstenaars in Mol. Vooreerst is er Ernest Midy, sinds 1902 directeur van de plaatselijke tekenschool en Paula van Rompa – Zenke.

De voornaamste bron van informatie over de Molse kolonie is de catalogus van de groepstentoonstelling die Smits zelf in 1907 in onze gemeente organiseert. De catalogus bevat de namen van zeventig kunstenaars die in die tijd rond Mol gewerkt hebben. Enkele namen: Henri Arden, Willem Bataille, Charles Claessens, Herman Courtens, Alphonse De Clercq, Léon Delderenne, Eugen Kampf, Henny Kummerfeld, Otto Marotz, Ernest Midy, Karel Ooms, Frans Van Leemputten, Paula Van Rompa – Zenke, Emiel Walravens, ...