naar inhoud

Christus en de overspelige vrouw. 1923

christus en de overspelige vrouw.jpg

Christus en de overspelige vrouw. 1923
olieverf op doek, 133 x 142 cm                                                         

Uitbeelding van het gelijknamige evangelieverhaal (Jo.8,3-11), waar Christus de menigte terechtwijst en tot de vrouw zegt: “Ook ik veroordeel u niet; ga en zondig van nu af niet meer.” De vereenvoudigde figuren, de zuivere kleuren, de helderwitte lucht, de strakke compositie en de dikke verfopleg zijn typerend voor Smits’ naoorlogse, pre-expressionistische stijl.

De huidige staat van het werk is het resultaat van jarenlang overschilderen. Blijkens een brief had hij het al ca. 1910 opgezet: “Ik heb ‘De overspelige vrouw’ voltooid, acht figuren, 1.40 x 1.30.” Maar hij bleef het herwerken en corrigeren; o.a. door uiterst rechts een negende figuur toe te voegen, en ook de hand op de mouw van de man ernaast - die zijn immers nog niet te zien op een oude foto van het schilderij.

Bruikleen uit het Museum Boymans-Van Beuningen in Rotterdam sinds 1993. .