naar inhoud

Met je school

detail_bezoek_met_je_klas.JPG

Bezoek het Jakob Smitsmuseum met je klas en laat je leerlingen kennis maken met het leven en werk van Jakob Smits. Het Jakob Smitsmuseum ontwikkelde een educatief spel op tablets waarbij kinderen per twee al spelenderwijs Smits en zijn kunst ontdekken. Pluspunt: het spel is erop gericht dat leerlingen ook meteen een aantal andere, aan de eindtermen gerelateerde vaardigheden, oefenen.

Bezoek het Jakob Smitsmuseum en je klas leert…

  • … ICT op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier gebruiken.
  • … op systematische wijze samenhangende informatie (ook andere dan teksten) verwerven en gebruiken.
  • … door middel van kunst- en beeldbeschouwing een persoonlijk waardeoordeel ontwikkelen over beelden en beeldende kunst van vroeger, van nu en van verschillende culturen.
  • … door betasten en voelen (tactiel), door kijken en zien (visueel) impressies opdoen, verwerken en erover praten.
  • … beeldinformatie herkennen, begrijpen, interpreteren en er kritisch tegenover staan.
  • … plezier en voldoening vinden in het beeldend vormgeven en genieten van wat beeldend is vormgegeven.

Aan het einde van het spel mag ieder team nog een eigen Smits maken op grote touchscreens. Afsluitend wordt er met de hele groep even nagebabbeld en worden alle digitale kunstwerkjes bekeken. Je eigen kunstwerk kan je nadien bewonderen op onze website.

Praktisch

  • Verplicht reserveren bij de museummedewerker via 014 31 74 35 of info@jakobsmits.be
  • Kostprijs: 1 euro per leerling (gratis voor de begeleiders)
  • Duur: 60 à 90 minuten