naar inhoud

Missie en visie

Missie

Wij zijn Jakob Smits…

een erkend, gemeentelijk museum dat het werk, de archieven en het leven van kunstschilder Jakob Smits en zijn tijdgenoten uit de Molse School verzamelt, onderzoekt, koestert, toont en er zich voortdurend door laat inspireren.

Gedreven, koppig, geëngageerd, tegendraads.

Wij zijn zonder twijfel een kind van onze meester. Jakob Smits tekende Mol en de Kempen. Letterlijk in zijn kunst, maar ook figuurlijk door zijn sterke persoonlijkheid en brede netwerk.


Ook wij tekenen als museum onze omgeving.


Door een actieve rol op te nemen in het lokale en bovenlokale kunstenlandschap.

Door de techniek, thematiek en symboliek van Smits en de Molse School te confronteren met hedendaags werk van lokale, nationale en internationale kunstenaars.

Door jong en oud uit te dagen om over kunst te reflecteren en discussiëren.

Door onze signatuur te plaatsen onder eigenzinnige en kwaliteitsvolle samenwerkingen.

Visie

Jakob Smits (1855 – 1928), een man met een boeiend verhaal, tekent Mol en zijn omgeving. Hij verlaat zijn geboorteland Nederland en belandt in een arm boerenhuisje. De gedreven en koppige kunstschilder laat zich inspireren door het licht en de natuur en is zo een vroege culturele ambassadeur van de Kempen. Geëngageerd
en tegendraads als hij is, wordt hij zelf getekend door het leven, wat anderen weer inspireert. Hij staat tussen de mensen, voelt zich verbonden, maar durft wel buiten de lijntjes kleuren.

De rol die Jakob Smits vroeger in Mol speelde, wil het museum verder opnemen: de omgeving tekenen om bezoekers, jong en oud te prikkelen. Het Jakob Smitsmuseum geeft de collectie en waarden van Jakob Smits en de Molse School een hedendaagse plaats. Het museum verzamelt, bewaart, draagt zorg voor, onderzoekt en ontsluit de kunstwerken en het culturele erfgoed van Smits en zijn collega’s op een dynamische en laagdrempelige manier.  Zowel binnen als buiten het museum zijn de verhalen en werken voor het publiek zichtbaar. Zo leidt het landschap in Mol en omgeving bezoekers naar het museum en omgekeerd.

Het museum biedt kleuters en jonge kinderen in Mol en de ruimere omgeving een eerste kennismaking met ‘kunst’. De toevallige toerist verrijkt er zijn culturele bagage over o.a. het Kempens landschap en de Molse School. Workshops, lezingen en andere publieksactiviteiten verruimen de kennis over het leven, het werk en de technieken van Smits. Kwalitatief hoogstaande tentoonstellingen bieden een vernieuwende blik op kunstenaars die inhoudelijk of technisch een link hebben of geïnspireerd werden door het leven en/of werk van Smits of de Molse school. Het museum staat samen met de collectie voor Kwaliteit en Kenniscentrum met de K van JaKob!

Het Jakob Smitsmuseum is een inspirerende ruimte die de rol van draaischijf of katalysator voor de beeldende kunsten in Mol opneemt. Het is een plaats om te genieten, te kijken en verwonderd te zijn over kunst en een plaats voor reflectie over Smits en het Molse landschap van het heden en verleden. Het museum is een plek waar kunstenaars tijdelijk kunnen werken, werk tonen, waar een kunstwerk evolueert en waar ruimte is voor kruisbestuivingen tussen (jeugdige) kunstenaars, het onderwijs, …