naar inhoud

Missie en visie

MISSIE

Kunstschilder Jakob Smits staat centraal in ons museum. Zijn leven, zijn werk én zijn netwerk vormen ons uitgangspunt. Zijn rijke oeuvre ontstond en bewoog zich op een keerpunt, in de kunst, maar ook in de samenleving. Het was geënt op zijn omgeving maar het oversteeg tegelijk tijd en ruimte.
Samen met het publiek gaan we op zoek naar de gelaagdheid in Smits’ kunst en levensverhaal, naar de betekenis van zijn werk in de geschiedenis van de kunst maar ook in de kunstbeleving vandaag. We doen dat op een dynamische manier. Samen met onze vaste én nog te ontdekken partners gaan we de uitdaging aan om zijn boodschap te actualiseren en zo het museum future proof te maken. Die hoge ambitie koesteren we ongeremd en onbegrensd, zonder de lokale verankering uit het oog te verliezen.

VISIE

JAKOB SMITS (1855 – 1928), een man met een boeiend verhaal, tekent Mol en zijn omgeving. Hij verlaat zijn geboorteland Nederland en komt terecht in het landelijke Mol Achterbos. De gedreven en koppige kunstschilder laat zich hier inspireren door het licht en de natuur en is zo een vroege culturele ambassadeur van de Kempen. Geëngageerd en tegendraads als hij is, wordt hij zelf getekend door het leven, wat anderen weer inspireert. Jakob staat tussen de mensen, voelt zich verbonden, maar durft wel buiten de lijntjes kleuren. Het leven en de persoon van Jakob Smits staan in ons museum centraal.

De rol die Jakob Smits vroeger in Mol speelde, wil het museum verder opnemen: de omgeving tekenen om diverse bezoekers te prikkelen. Het Jakob Smitsmuseum geeft de collectie en waarden van Jakob Smits en de Molse School de hedendaagse plaats die ze verdienen. Het museum verzamelt, bewaart, draagt zorg voor, onderzoekt en ontsluit de kunstwerken en het culturele erfgoed van Smits en zijn collega’s op een aanstekelijke en laagdrempelige manier.  Zowel binnen als buiten het museum zijn de verhalen en werken voor het publiek zichtbaar. Zo leidt het landschap in Mol en omgeving bezoekers naar het museum en omgekeerd.

Elke bezoeker moet het museum rijker buiten komen dan hij is binnengestapt. 
Het museum biedt kinderen in Mol en de ruimere omgeving een eerste kennismaking met ‘kunst’. De toevallige toerist verrijkt er zijn culturele bagage over o.a. het Kempens landschap en de Molse School. Workshops, lezingen en andere publieksactiviteiten verruimen de kennis over het leven, het werk en de technieken van Smits. We ontwikkelen, samen met onze partners, kwalitatief hoogstaande tentoonstellingen met een vernieuwende blik op kunstenaars die inhoudelijk of technisch een link hebben of geïnspireerd werden door het leven en/of werk van Smits of de Molse School. Het museum staat samen met de collectie voor Kwaliteit en Kenniscentrum met de K van JaKob! We stimuleren onderzoek en uitwisseling door nog meer uit te groeien tot een open kenniscentrum. 


Het Jakob Smitsmuseum is een plaats om te genieten, te kijken, te onthaasten en verwonderd te zijn over kunst. Er is ruimte voor reflectie over Smits en het rurale landschap van het heden en verleden. Het museum is een werkplaats waar kunstenaars tijdelijk kunnen creëren, werk tonen, waar een kunstwerk evolueert en waar ruimte is voor kruisbestuivingen en wrijving tussen de Molse School, hedendaagse kunstenaars, lokale gemeenschappen, artistieke bondgenoten, kritische dwarsdenkers,…