Mol-Sluis in klank en kleur

Sluis, een klein Kempens dorpje, een gehucht van Mol, in die grote wereld tussen de twee wereldoorlogen… Pater Mon Van Hoof (1922-2020) blikte als 24-jarige terug op zijn thuis - ons Sluis - dat dorpje aan de zandputten. Hij laat het klinken in de spetterende taal van Dokus, zijn vader, en van Pastoorke, de dorpsherder.


Het Jakob Smitsmuseum in de oude pastorie toonde menigmaal het dorpje van rond de eeuwwisseling (1890-1930). Schilders van overal ontdekten toen de typische, ongerepte Kempense leefwereld en zetten hem op doek. We zijn blij met deze sporen van ons verleden.


Lea Vreys hield de cursiefjes van pater Van Hoof, op aanraden van haar moeder Melanie Ruts (1900-1960), jarenlang zorgvuldig bij. Ze verschijnen nu gebundeld in boekvorm, geïllustreerd met schilderijen en nooit eerder gepubliceerde foto’s van Sluis en omgeving.


Het boek met voorwoord van Fernand Van Gompel telt meer dan 100 pagina’s en is een uitgave van de Kamer voor Heemkunde. Als je het boek voor 15 april 2022 bestelt, betaal je slechts € 17.

Bestellen kan via archief@gemeentemol.be, 014 33 09 70 of op de dienst erfgoed van de gemeente Mol.

Stort daarna het bedrag op rekeningnummer BE02 0011 7961 1340 van de vzw Kamer voor Heemkunde. Uw betaling geldt als bewijs.

Voorintekenaars kunnen het boek afhalen op de dienst erfgoed vanaf 26 april tijdens de openingsuren. Meerprijs bij verzending bedraagt 6 euro.

Gepubliceerd op donderdag 24 mrt 2022 om 10:59