Molse school

Rond 1900 kwamen verschillende kunstschilders uit binnen- en buitenland naar Mol. Het typisch Kempische landschap en de vlotte bereikbaarheid per spoor zorgde ervoor dat onze gemeente populair was bij kunstenaars. Vaak verbleven ze in Hôtel de Duc de Brabant op de Molse Markt. Een aantal vestigde zich definitief in Mol.

De Molse School is de vaak gebruikte benaming voor de grote groep schilders die tussen 1880 en 1914 naar Mol en omstreken kwamen afgezakt om Kempische landschappen en interieurs te schilderen. Het was een komen en gaan, zonder organisatie of programma. Het woord ‘school’ is dan ook misleidend. Het is eigenlijk juister om van ‘Molse Schilderskolonie’ te spreken. De term ‘Molse School’ wordt echter algemeen aanvaard.

Kenmerkend is de realistische of impressionistische stijl van deze schilders en het feit dat ze vaak in openlucht werkten. Stilistisch vormde dit een late nabloei van de School van Barbizon uit het midden van de 19de eeuw.

Paula Van Rompa-Zenka, De Boerestraat in Mol-Sluis


Het grote netwerk van Jakob Smits en zijn bijzondere charme en gastvrijheid, droegen bij tot de aantrekkingskracht van de gemeente Mol ten opzichte van het kunstenaarsveld. Verschillende kunstenaars schreven brieven naar Smits en verbleven in zijn woning in Mol-Achterbos.

Verder is de verhouding tussen Smits en de Molse School nogal complex omdat Smits hierin geen leidersrol op zich nam. Het symbolisme en pre-expressionisme van Smits staat in contrast met de stijl van Molse School. Ook schildert Smits in zijn atelier en niet in open lucht. Wel heeft Smits bijgedragen tot de interesse voor de schilderachtige Kempen.

Een belangrijke gebeurtenis binnen De Molse School was de Internationale kunsttentoonstelling in 1907. De groep deelnemende kunstenaars werd samengesteld door Jakob Smits. Veel van hen behoren tot De Molse School. 

Willem Bataille, Affiche Kunsttentoonstelling Moll, 1907