naar inhoud

vzw Vrienden van het Jakob Smitsmuseum

detail_vzw.jpg
De Vrienden van het Jakob Smitsmuseum liggen aan de basis van het bestaan van het museum. Op 19 februari 1977 hebben een aantal enthousiaste vrijwilligers voor de allereerste keer de deuren geopend. Het museum vandaag is dan ook het product van decennialange positieve energie. Het product van de samenwerking van tientallen mensen die wisten en weten dat Jakob Smits iets te bieden had.

De vriendenvereniging wil het werk van Jakob Smits in ere houden en bij een breed publiek beter bekend maken, om tegelijk op die manier ook bij te dragen tot de culturele uitstraling van de gemeente Mol. Ze organiseren tentoonstellingen, verzorgen voorts publicaties over Smits, catalogi bij de tentoonstellingen, boeken, en de publicatie van het museumtijdschrift.

Organisatiestructuur

Vereniging zonder Winstgevend doel. Statuten neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel.

Voorzitter: Marina Nuyts
Secretaris: Lief Heurckmans
Penningmeester: André Dillen
Maatschappelijke zetel : Jakob Smitsmuseum, Sluis 155 a, 2400 Mol, 014 31 74 35

Lid worden van de vzw Vrienden van het Jakob Smitsmuseum? Het kan voor amper 20 euro per jaar.

  • Je ontvangt dan 4 x per jaar een tijdschrift.
  • Je wordt uitgenodigd op de openingen van de (tijdelijke) tentoonstellingen.
  • Je kan intekenen op de eindejaarsgrafiek.
  • Gratis toegang tot het museum.

Erelid word je na betaling van 35 euro (met vermelding in het tijdschrift)

Lid van het Beschermfonds kan vanaf 50 euro (eveneens met vermelding in tijdschrift)

Bankrekening: IBAN : BE85 4133 0570 0106, BIC : KREDBEBB, (penningmeester André Dillen)

Voor meer informatie:

jakobsmits@gemeentemol.be

014 33 04 35