Wetenschappelijk onderzoek

Het wetenschappelijk onderzoek naar leven en werk van Jakob Smits is een erg belangrijke pijler van het Jakob Smitsmuseum.

De vzw Vrienden van het Jakob Smitsmuseum verzorgt jaarlijks meerdere tentoonstellingen en boeken over Smits. Het onderzoek wordt gepubliceerd in het Jakob Smitsmagazine. 


Steun de werking van de vzw Vrienden van het Jakob Smitsmuseum en ontvang vier keer per jaar het Jakob Smitsmagazine.

Abonneer hier 

Meer info

Uit Magazine Jakob Smits, 44ste jaargang, nr. 3

In de jaren 1919-1920 voerde Jakob Smits briefwisseling met collega-schilder Georges Creten (1887-1966).

De brieven geven ons een inkijk in de dagelijkse beslommeringen, kleine en grote, van twee kunstenaars in een turbulent cultureel klimaat.

Lees hier het volledige artikel.